עו”ד ביטוח סיעודי

האם אתה או בן משפחתך הפך לחולה סיעודי הזקוק לעזרת הזולת? האם חברת הביטוח מקשה עליכם בקבלת הפיצוי מכוח הפוליסה אותה רכשתם במיטב כספכם? אנו נשמח לסייע לכם בהגשת תביעות סיעוד מול חברות הביטוח.

על מנת להיות מוכנים לגרוע מכל, אנשים רבים בוחרים לרכוש ביטוח סיעודי שיעמוד לצידם בעת הצורך – הן באמצעות ביטוחי הסיעוד של קופות החולים והן בביטוחי סיעוד פרטיים. במקרים רבים כדי לממש את הביטוח הסיעודי אין מנוס משימוש בשירותי עורך דין ביטוח סיעודי.

לאור העלייה בתוחלת החיים בוחרים רבים בציבור לרכוש ביטוח סיעודי אשר נועד להעניק סיוע כלכלי במקרים של חוסר יכולת תפקוד עצמאית יומיומית שוטפת. המבטחת הגדולה בישראל היא דקלה חברה לביטוח והראל חברה לביטוח (חברת האם) אשר מבטחות את חברי קופת חולים כללית וכלל חברה לביטוח המבטחת את חברי קופת חולים מכבי ולאומית. הפניקס חברת לביטוח מבטחת את חברי קופת חולים מאוחדת.

יחד עם זאת, תביעות ביטוח סיעוד רבות נדחות או מופסקות באופן חלקי על ידי חברות הביטוח. חשוב לנו לציין כי מצב זה אינו גזירה משמים ועל ידי קבלת ייעוץ וייצוג משפטי מאיתנו ניתן בהחלט לערער על החלטת חברות הביטוח, ולזכות במלוא הפיצויים המגיעים לכם.

אנו נעריך את הסיכוי המשפטי על בסיס החומר בתיק – לשם כך יש לשלוח לנו: פוליסה, תנאי הפוליסה, מסמכים רפואיים רלוונטיים, ההתכתבות עם חברת הביטוח. לאחר שנבחן את החומר נשוב אליכם עם חוות דעת ראשונית, ובמידה ונחשוב כי יש סיכוי טוב לזכייה נזמן לפגישה במשרדנו.

משרדנו עוסק בדיני ביטוח, כאשר כעו”ד ביטוח סיעודי, מאחוריו שורה ארוכה של הצלחות בהגשת תביעות סיעוד מול חברות הביטוח. הצלחותינו נשענות על ייצוג מיטבי מטעם עו”ד ביטוח סיעודי, אשר לעיתים קרובות מובילות להיפוך הגלגל ומזכה את לקוחותינו בכספים ובסיוע המגיעים להם לפי הפוליסה. במקרים רבים אנו מצליחים להשיג עבור לקוחותינו את קצבאות הסיעוד אף ללא היזקקות להליך משפטי ארוך ומסורבל.

התנאים להגשת תביעות סיעוד

תביעות סיעוד המוגשות עם ייצוג של עורך דין ביטוח סיעודי מטעמנו מיועדות לזכות את לקוחותינו בכספי פוליסת ביטוח סיעודי שרכשו באופן מהיר ויעיל – בין אם המבוטח אינו מסוגל לבצע את פעולות ה-ADL ובין אם הוא תשוש נפש. מקרים אלו מחייבים את חברת הביטוח בתשלום פיצוי חודשי למשך 36 – 60 חודשים ולעיתים לכל החיים בסכום המפורט בפוליסה, ובהתאם לפגיעה ברמת התפקוד של המבוטח.

פעולות ה– ADL

למען קבלתה של תביעת הביטוח הסיעודי יש לעמוד בתנאי בסיס המעידים על מצב סיעודי של המבוטח, המונע ממנו לבצע באופן עצמאי, תמידי או זמני, פעולות יומיומיות שוטפות ופשוטות (בדרך כלל 3 מתוך 6 הפעולות הנ”ל):

  1. לקום ולשכב – יכולתו העצמאית של המבוטח לעבור ממצב אחד לשני
  2. להתלבש ולהתפשט – יכולתו העצמאית של המבוטח לבצע את הפעולות הנ”ל.
  3. להתרחץ – יכולתו העצמאית של המבוטח להתרחץ בכוחות עצמו, ולעמדתנו, ללא כל סיוע של אדם נוסף.
  4. לאכול ולשתות – פעולת האכילה עצמה ולא הכנת האוכל (רבים נוטים להתבלבל בכך).
  5. ניידות – יכולתו העצמאית של האדם להתנייד בכוחות עצמו אולם גם אדם הזקוק למקל או אפילו להליכון ייחשב כנייד.
  6. שליטה על סוגרים – היעדר יכולת חלקית או מלאה לשלוט בסוגרים ושימוש בקטטר או בחיתולים (בדרך כלל פעולה זו עם פעולה נוספת בלבד תזכה בכיסוי הסיעודי).

מבחני ה-ADL דורשים אי יכולת של המבוטח לבצע לפחות 50% מהפעולות אולם חברות הביטוח נוהגות לחלק את הפעולות לתתי פעולות כגון רחיצת פלג גוף עליון, פלג גוך תחתון וכולי. עמדתנו לאורך השנים היתה כי אין כל רלווטיות לשאלה האם אדם יכול לרחוץ באופן עצמאי את פלב גופו העליון אם אין באפשרותו לרחוץ חלקים אחרים. עמדה זו קיבלה חיזוק בחוזר של המפקחת על הביטוח אשר אסרה על חברות הביטוח לבצע את ההפרדה המלאכותית הנ”ל.

הגשת תביעת סיעוד

על מנת לקבל כספי ביטוח סיעודי יש להגיש בקשת תביעה ישירות אל חברת הביטוח, עבור פדיונה של הפוליסה הסיעודית. במקרים רבים חברות הביטוח דוחות תביעות אלו בטענת אי מסירת מידע אודות מצב רפואי. לכן, גם אם אין דורשים זאת מכם חשוב שבעת רכישת הפוליסה יצורף אליה מסמך רפואי המעיד על מצבכם הבריאותי. כמו כן, יש לשים לב שתקבלו את הפיצויים כנדרש בחוק ממועד הפיכתכם לסיעודיים, ולא מיום הגשת בקשת תביעה לחברת הביטוח.

דחיית בקשת תביעת ביטוח סיעודי

ייתכן בהחלט שחברת הביטוח תדחה את תביעתכם לפדיון פוליסה סיעודית מסיבות אלו ואחרות. חשוב לדעת כי לעיתים קרובות טיעוני החברות אינם מוצדקים ונועדו להערים בפניכם קשיים, ולגרום לכם לוותר על תביעתכם. לכן, תביעות מול חברות ביטוח מומלץ שלא לנהל לבד, אלא שתפנו אלינו לקבלת סיוע וייצוג משפטי. הסיוע מתחיל בבחינה מדוקדקת של כתב טיעוני דחיית התביעה של חברת הביטוח, ואיתור מידע ונתונים שאינם נכונים או מדויקים. כך למשל, ייתכנו מצבים בהם קיים פער בין ממצאי הבדיקות הרפואיות, שיכול להעיד על התנהלות לא נכונה ורשלנית של הגורם הרפואי אשר חברת הביטוח שלחה.