ייצוג עובדים

דף זה עוסק בזכויות עובדים, למידע בנושא זכויות מעסיקים  לחץ כאן

האם המעסיק לא שילם את זכויותיך? האם פוטרת ולא קיבלת פיצויי פיטורים? התחושה בטוח אינה נוחה ובמקרה כזה אנו נשמח לסייע לך לזכות במלוא זכויותיך. לפני כל צעד, חשוב מאוד להיוועץ בעו”ד דיני עבודה.

אם דרוש לך עורך דין דיני עבודה נשמח לעמוד לרשותך בייעוץ, ליווי וייצוג מקצועי והוגן בתחום דיני עבודה:

  • ייצוג עובדים בהליכים משפטיים בבתי-הדין לעבודה
  • ניסיון רב בתביעות פיצויי פיטורים וזכויות סוציאליות
  • ייצוג פרילנסרים להכרה ביחסי עובד מעביד
  • צווי מניעה לפיטורים
  • זכויות נשים בהריון וייצוג בפני הממונה על עבודת נשים במשרד התמ”ת
  • בדיקת זכויות עובדים על-סמך הסכמים קיבוציים וצווי-הרחבה
  • ייצוג בהליכי שימוע
  • בדיקת הסכמי עודה לעובדים בכירים
  • הליכי פירוק של חברות ותביעות זכויות עובדים מול המוסד לביטוח לאומי
זכויות עובדים

הכלל הראשון, והחשוב ביותר שיש להבין הוא כי דיני העבודה הינם קוגנטיים. משמעות הדבר הוא שאי אפשר לוותר עליהם, או להתנות, כמו במצב של חתימה על הסכם שלכאורה העובד מוותר בו על הזכויות המגיעות לו לפי החוק. אותן זכויות, הנכללות בתוך חוקי המגן בדיני העבודה, מבטיחות לשמור על איזון בין המעסיק לעובד, ולהבטיח שהאחרון לא יפגע, כתוצאה מפערי כוחות. מקצתן של זכויות אלה הן:

דמי מחלה

לכל עובד שנבצר ממנו להגיע למקום עבודתו בעקבות מחלה זכאי לתשלום בזמן מחלתו. היום הראשון אינו מחייב בתשלום, בעבור השני והשלישי התשלום הוא 50% מהשכר היחסי, ומהיום הרביעי ואילך, התשלום מלא.

צבירתן של ימי מחלה הינה בקצב של 1.5 יום מחלה לכל חודש, ועד למקסימום של 90 ימים. חשוב לדעת כי עובד אינו יכול לפדות את ימי המחלה שברשותו בסיום העסקתו, אך ישנם מספר מקומות עבודה שפודים, לאור הסכמים קיבוציים.

חופשה שנתית

לכל עובד הזכות לחופשה בתשלום, בהתאם לחוק חופשה שנתית. בעבור כל אחת מחמשת השנים הראשונות, מגיעות לעובד שישה עשר ימים, בשנה השישית שמונה עשר, בשביעית עשרים ואחד, ולאחר מכן בעבור כל שנה נוספת יום נוסף, עד לחופשה מקסימלית של עשרים ושמונה ימים בשנה.

חשוב לדעת כי מניין הימים כולל את ימי המנוחה, מה שאומר שבעבור שבעה ימי חופש, מקבלים בפועל רק חמישה.

פיטורים:

סביר להניח שכל אדם ימצא את עצמו, בשלב כלשהוא של חייו הבוגרים, עומד בפניי פיטורים. להיות מפוטר זה אף פעם לא נעים במיוחד, אבל לפעמים זה אפילו יותר מזה. לפיטורים יכולות להיות השלכות מרחיקות לכת על חייו של אדם. בדיוק מהסיבה הזאת המחוקק יצר דינים וכללים מיוחדים לנושא, במטרה להגן על זכויות העובדים. דעו את זכויותיכם, אחרת אתם עלולים לגלות שנשארתם בלעדיהן

אמנם, לצערנו, לעיתים רבות אין הדבר מתנהל כפי שהחוק מחייב. פעמים רבות מעסיקים מנסים למצוא פרצות שונות על מנת לא לעמוד בהתחייבויות שמטיל עליהם החוק כלפי עובדיהם. מסיבה זאת בדיוק חשוב מאוד שכל עובד יהיה מודע לזכויותיו.

עובד שאינו מודע לזכויותיו מזמין אפשרות למניפולציות בהליך הפיטורים שלו, מה שבסופו של דבר ייפגע בו מאוד. בדיוק בחלל זה נכנס עורך הדין לענייני עבודה, שמומחיותו ומקצועיותו הן בדינים הרבים והסבוכים הקשורים לפיטורים.

אז אם נקלעתם למצב של פיטורין אל תוותרו בקלות על זכויותיכם. פנו להתייעץ עם עורך דין הבקי בתחום, שילמד אתכם מהן זכויותיכם וכיצד להיאבק עליהן.

מעסיק אינו יכול לפטר עובד סתם כך. תהליך פיטורים כולל שני שלבים עיקריים

שלב ראשון: שימוע

מעסיק הרוצה לפטר עובד חייב לתת לו אפשרות לשטוח את טיעוניו, אפשרות זאת נקראת שימוע, והיא חובה הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי.

על מנת שהשימוע יהיה באמת אפקטיבי, ולא ישמש רק כחותמת גומי להחלטה שנתקבלה זה מכבר, נקבעו כללים שונים לאופן קיומו: הוא חייב להתבצע לפני ההחלטה הסופית, צריך לתת לעובד התראה מראש על קיומו, והעובד זכאי לקבל מראש את טיעוני המעביד ואת המסמכים עליהם הוא מתבסס.

יתרה מזאת, עובד רשאי להיעזר לצורך השימוע בשירותיו של עורך דין או נציג וועד העובדים במקום העבודה

שלב שני: הודעה מוקדמת

דרך נוספת להגן על זכויות העובדים, ולאפשר להם לתכנן את צעדיהם מראש היא ההודעה המקודמת. החוק קובע כי לא ניתן לפטר עובד באופן מיידי, ויש לתת לו על כך הודעה מראש, או כפי שזה נקרא בשפת העם – מכתב פיטורים.

המועד בו יש להתריע על הכוונה לפטר משתנה כתלות בשני גורמים: וותק במקום העבודה ואופן העסקת העובד (חודשי, יומי או שעתי). הטווח הוא בין מספר ימים, לבעל וותק של פחות משנה, ועד לחודש ימים, לעובד בעל וותק של שנה.

למעסיק יש דרך לוותר על ההודעה המוקדמת, אך הוא יצטרך לפצות את העובד בפיצוי שנקרא “תמורת הודעה מוקדמת”. פיצוי זה יכלול את שכרו של העובד למשך תקופת ההודעה המוקדמת שהוא היה זכאי לה, אך ללא התנאים הסוציאליים שבדרך-כלל באים לצידה.

הגנות מפני פיטורים

ישנן אוכלוסיות מסוימות שהמחוקק בחר להערים קשיים על האפשרות לפטרן, מתוך שיקולים חברתיים-כלכליים.

בין האוכלוסיות המוגנות נמצא נשים בהריון, שפיטורן טעון אישור של משרד העבודה, תחת עילות ספציפיות המאפשרות זאת, כאשר גם על החלטה כזאת יש לעובדת זכות ערעור.

עוד בקבוצה זאת נמצאות נשים בחופשת לידה, בה אסור לפטר כלל, ובתקופה של חודשיים לאחר שחזרו ממנה, בה פיטורים מותרים רק באישור שר העבודה. הסדר דומה קיים גם בנוגע לעובדים העוברים טיפולי פוריות, פונדקאות, או העומדים לאמץ ילד.

החוק קובע גם מספר עילות פיטורים שאינן חוקיות, למשל: פעילות להקמת ארגון עובדים, השתתפות בשביתה חוקית, מוגבלות של העובד (בתנאי שהוא כשיר לעבודה) ושירות מילואים עכשווי ועתידי.

התפטרות

לעובד העוזב את מקום עבודתו מגיעות זכויות כלכליות שונות. כך הוא זכה לפדיון תמורת ימי החופשה שלא ניצל במהלך תקופת העסקתו, ולפדיון תמורת דמי ההבראה שלא השתמש בהם. תמורת ימי מחלה שלא נוצלו לא ניתן לקבל פדיון, אלא אם הוסכם ביניהם אחרת.

למעשה, לא מומלץ למשוך את כספי הפיצויים מהביטוח הפנסיוני, לשם מפריש אותם המעסיק, שכן עלולות להיות לכך השלכות מיסוייות ופנסיוניות.

.

עורך דין דיני עבודה – ייחודיות המשרד

בין שלל הנושאים בהם מטפל המשרד בתחום דיני העבודה נמצאים סכסוכים בין עובדים ומעסיקים ביחסי העבודה, לרבות בקשר לכינון וקיומם של יחסי העבודה, מו”מ לקראת כריתתו של הסכם עבודה וליווי משפטי שוטף בענייני העסקה ופיטורים.

כמו כן משרדינו מתמחה בסכסוכי עבודה על רקע העסקה במשפחה, ייצוג וליווי בהליכי שימוע, תובענות שעילתן בקבלת, או אי קבלת, אדם לעבודה, הפליה בעבודה על רקע אישי, סטאטוס, מעמד, מין וגזע וכיו”ב, לרבות מקרים של התנכלות והתעמרות בעבודה ולשון הרע במקום העבודה. משרדינו פועל לטובת מיצוי מלוא זכויות העובד בפיטוריו ו/או שלא בעקבות פיטורין, חישובי שכר ובדיקות תלושי שכר.

המשרד מעניק שירותים גם בתחומים הנוגעים לייצוג עובדי ציבור בעבירות צווארון לבן בענייני שוחד, מרמה והפרת אמונים, ייצוג בעניין גזל סוד מסחרי במסגרת יחסי העבודה, ייצוג בסכסוכים קיבוציים מורכבים, ייצוג חברות בפירוק תוך ליווי פרטני ומיצוי מלוא זכויות העובדים, תובענות בעניין הפרשות לקופות גמל, חוסרים ובדיקת תלושי שכר לאורך כל שנות העבודה, תובענות בין עובד לבין ארגון עובדים הקשורות בפעילותו של ארגון העובדים, תובענות הנוגעות לפן הסוציאלי של חוקי העבודה פיצוי פיטורים, חוק הגנת השכר, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק חופשה שנתית, חוק הביטוח הלאומי.

לכל שאלה או התייעצות, אל תהססו לפנות אלינו עו”ד חן ימין-כהן , עורך דין דיני עבודה.

*כל המידע המוצג במסגרת מאמר זה הינו מידע ראשוני בלבד, ואינו מהווה ייעוץ משפטי או חלופה כזאת או אחרת, ואין באמור לעיל בכדי להוות המלצה ו/או הצעה בגין פתיחה בהליכים ו/או הימנעות מהם. למען הסר ספק, אין המשרד ומי מטעמו אחראי על כל תוצאה של הסתמכות על האמור לעיל, וזאת תחול על המשתמש, ועליו בלבד.